ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

امین فراست
تاریخ نشر : ۰۴-۰۹-۹۲
دستبندی : سیاسی
لینک کوتاه : nedaj.ir/?p=1676

 وزارت امور خارجه، متن ترجمه شده توافق بامداد امروز ایران و غرب را منتشر کرد. پیش از این ترجمه های مختلفی از سوی رسانه ها از متن انگلیسی این توافق صورت گرفته بود.

 متن کامل این توافق به شرح زیر است:

برنامه اقدام مشترک

مقدمه: 
هدف این مذاکرات رسیدن به یک راه حل جامع مورد توافق و بلند مدت است به نحوی که تضمین کند برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح آمیز باقی خواهد ماند. ایران اعلام می‌نماید تحت هیچ شرایطی به دنبال دستیابی یا گسترش سلاح هسته‌ای نیست. راه حل جامع مذکور مبتنی بر این اقدامات اولیه بوده و به یک گام نهایی منجر خواهد شد که دوره زمانی آن مورد توافق قرار گرفته و به رفع نگرانی‌ها می‌انجامد. این راه حل جامع، ایران را قادر می‌سازد تا به‌طور کامل از حقوق خود در بهره ـ گیری از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح آمیز بر اساس مواد مرتبط در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و با رعایت تعهدات خود بر طبق معاهده از آن برخوردار شود. این راه حل جامع متضمن یک برنامه غنی‌سازی با تعریف مشترک و محدودیت‌های عملی و اقدامات شفاف ساز به منظور تضمین ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای می‌باشد. این راه حل جامع به مثابه یک مجموعه منسجم خواهد بود که هیچ بخشی از آن مورد توافق قرار نمی‌گیرد مگر آنکه در مورد تمامی بخش‌های آن توافق حاصل شود. این راه حل جامع شامل یک فرایند متقابل و قدم به قدم می‌باشد و به رفع همه جانبه تمامی تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های چندجانبه و تحریم‌های ملی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران می‌انجامد.

در فاصله میان گام‌های اولیه و گام آخر، گام‌های دیگری از جمله پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت با هدف پایان رضایت بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت. سه کشور اروپایی / اتحادیه اروپا به اضافه سه (3+3 یا 1+5) و ایران مسئول نهایی کردن و اجرای قدم‌های مورد توافق می‌ان ـ مدت و راه حل جامع با حسن نیت خواهند بود. یک کمیسیون مشترک از 3+3 و ایران برای نظارت بر اجرای اقدامات میان مدت و بررسی مسائلی که ممکن است پدید آیند، تشکیل خواهد گردید، در حالی که آژانس مسئولیت راستی آزمایی اقدامات مربوط به موضوع هسته‌ای را بر عهده خواهد داشت. این کمیسون مشترک برای تسهیل حل و فصل مسائل مورد نگرانی گذشته و حال با آژانس همکاری خواهد کرد.

عناصر گام اول

گام اول دارای دوره زمانی شش ماهه خواهد بود و با توافق متقابل قابل تمدید می‌باشد. در این دوره همه اعضاء، با حسن نیت، در جهت حفظ فضای سازنده در مذاکرات فعالیت خواهند کرد.

ایران اقدامات داوطلبانه زیر را به انجام خواهد رساند:

ـ نیمی از اورانیوم موجود غنی شده 20 درصد را به صورت اکسید 20 درصد برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران ذخیره نماید. بقیه UF6 20 درصد را به مواد کمتر از 5 درصد رقیق نماید. خط برگشت پذیر نیز وجود نداشته باشد.

 ـ ایران اعلام می‌کند که برای این دوره 6 ماهه، اورانیوم را به سطح بالا‌تر از 5 درصد غنی‌سازی نکند. 

 ـ ایران اعلام می‌کند که فعالیت‌های خود در تاسیسات سوخت هسته‌ای نطنز، فوردو و یا راکتور اراک را که توسط آژانس با نام IR ـ 40 شناسائی می‌شود، بیش از این گسترش نخواهد داد. 

ـ همانگونه که ایران در برنامه عملیاتی کردن تاسیسات تبدیل مواد، به آژانس اعلام کرده است، با آغاز خط تبدیل مواد UF6 غنی شده تا 5 درصد بهUO2، ایران تصمیم دارد موادUF6 جدیدا غنی شده تا سطح 5 درصد طی 6 ماه آینده را به اکسید تبدیل کند.

ـ محل‌های جدید برای غنی‌سازی ایجاد نمی‌شود.

ـ ایران برنامه تحقیق و توسعه (R & D) تحت نظارت، از جمله برنامه تحقیق و توسعه جاری غنی‌سازی خود را که با هدف انباشت اورانیوم غنی شده صورت نمی‌گیرد، ادامه خواهد داد.

ـ عدم بازفرآوری یا ساخت تاسیساتی که توانایی بازفرآوری داشته باشند.

نظارت‌های بیشتر: 

ـ ارائه اطلاعات مشخص به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شامل اطلاعات در خصوص طرح‌های تاسیسات هسته‌ای ایران، توصیف ساختمان‌ها در هر یک از سایت‌های هسته‌ای، توصیفی از سطح عملیاتی که در هریک از اماکن که به فعالیت‌های هسته‌ای مشخص اشتغال دارند، اطلاعات در خصوص معادن و تخلیص و اطلاعات در خصوص منابع اولیه.

ـ ارائه پرسشنامه جدید فنی راکتور اراک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که توسط آژانس با نام IR ـ 40 شناسایی می‌شود.

ـ اتخاذ گام‌های لازم برای موافقت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انعقاد «رهیافت پادمان» در مورد راکتور اراک که توسط آژانس با نام IR ـ 40 شناسایی می‌شود.

ـ دسترسی روزانه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فردو و نطنز با هدف بررسی فایل‌های ضبط شده دوربین‌ها در مواقعی که آن‌ها برای بازرسیهای دوره‌ای موسوم به DIV، IIV، PIV و بازرسی‌های سرزده در سایت حضور ندارند.

ـ دسترسی هدایت شده بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به:
o کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ
o کارگاه‌های تولید روتور سانتریفیوژ و محل‌های نگهداری، و
o معادن اورانیوم و تخلیص اورانیوم

در مقابل، 3+3، اقدامات داوطلبانه زیر را انجام خواهند داد:

ـ توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند. بازگشت مبالغ مشخص از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران. در مورد معاملات نفتی مذکور، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل مرتبط، تعلیق می‌شوند.

ـ تعلیق تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا بر:
o صادرات پتروشیمی ایران و نیز تعلیق تحریم‌ خدمات مرتبط
o طلا و فلزات گران‌ب‌ها، و تعلیق تحریم‌ خدمات مرتبط

ـ تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودرو و تعلیق تحریم‌های خدمات مرتبط

ـ صدور گواهی عرضه و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیرنظامی ایران و خدمات مرتبط. صدور گواهی بازرسی‌های مرتبط با ایمنی و تعمیرات در ایران و همچنین خدمات مرتبط

ـ عدم صدور قطعنامه‌های جدید تحریم هسته‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد

ـ عدم صدور قطعنامه‌های جدید تحریم هسته‌ای از سوی اتحادیه اروپا

ـ دولت امریکا، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره از تحمیل تحریم‌های جدید هسته‌ای خودداری خواهد کرد.

ـ یک کانال مالی به منظور تسهیل تجارت امور انساندوستانه برای تامین نیازهای داخلی ایران با استفاده إز درآمدهای نفتی ایران در خارج از کشور ایجاد خواهد شد. تجارت امور انساندوستانه شامل مراودات تجاری مرتبط با تولیدات غذایی و کشاورزی، دارو، تجهیزات دارویی و مخارج پزشکی بیماران خارج از کشور خواهد بود. این کانال مالی شامل بانک‌های خارجی مشخص و بانک‌های ایرانی غیر تحریم شده خواهد بود که به‌هنگام ایجاد این کانال مالی مشخص خواهند شد.

o کانال مزبور همچنین موارد را دربر می‌گیرد:
§ نقل و انتقال‌های مالی مورد نیاز برای پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحد
§ پرداخت مستقیم شهریه به دانشگاه‌ها و دانشکده ـ ‌ها برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور تا مبلغ توافق شده برای یک دوره شش ماهه.

ـ افزایش آستانه برای اخذ مجوزهای اتحادیه اروپا جهت تبادلات مالی تجارت موارد غیرتحریمی تا مبلغ مورد توافق.

عناصر گام نهایی راه حل جامع‌*

 گام نهایی راه حل جامع که اعضا قصد دارند مذاکره در خصوص آن را در کمتر از یک سال بعد از تصویب این سند، به پایان رسانده و اجرای آن را شروع کنند، عبارتند از:

ـ دارای دوره زمانی بلندمدت مشخصی خواهد بود که مدت آن مورد توافق قرار خواهد گرفت.

ـ بیانگر حقوق و تعهدات اعضاء معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و موافقت‌نامه‌های پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد.

ـ به‌طور همه‌جانبه تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های چندجانبه و تحریم‌های ملی را برداشته و از جمله گام‌هایی برای دسترسی به حوزه‌های تجاری، فن آوری، مالی و انرژی را بر مبنای یک برنامه تنظیمی که در خصوص آن توافق به عمل خواهد آمد را اتخاذ نماید.

ـ متضمن یک برنامه غنی‌سازی باشد که توسط طرفین تعریف می‌گردد، برنامه‌ای که شاخصه‌های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیت‌های مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیت‌های غنی‌سازی، ظرفیت غنی‌سازی، محل‌هایی که در آن غنی‌سازی انجام می‌شود و ذخایر اورانیوم غنی شده برای دوره زمانی که مورد توافق قرار می‌گیرد، تعیین می‌گردد.

ـ نگرانی‌های مرتبط با رآکتور اراک که توسط آژانس با نام IR ـ 40 شناخته می‌شود، را کاملا برطرف نماید. بازفرآوری و یا احداث تاسیساتی که قادر به بازفرآوری باشد، ایجاد نخواهد شد.

ـ اقدامات شفاف ساز و با نظارت بیشتر مورد توافق را به طور کامل به اجرا‌ درآورد. پروتکل الحاقی در چارچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجراء درآید.

ـ شامل همکاری بین‌المللی هسته‌ای غیر نظامی باشد، که این همکاری‌ها از جمله در خصوص دستیابی به راکتورهای مدرن آب سبک قدرت و تحقیقاتی و تجهیزات مرتبط و نیز عرضه سوخت هسته‌ای مدرن و برنامه‌های تحقیق و توسعه (R&D) مورد توافق می‌باشد.

به دنبال اجرای موفق گام نهایی راه حل جامع و با سپری شدن کامل دوره زمانی گام نهایی، با برنامه هسته‌ای ایران مانند برنامه هر کشور غیرهسته‌ای دیگر عضو NPT رفتار خواهد شد.

* در خصوص گام نهایی و هر یک از گامهای میانی، این اصل اساسی که «تا در مورد همه چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیزی توافق حاصل نشده است» اعمال می‌شود.

8 دیدگاه بر “متن کامل توافق نامه ایران و غرب”

 1. احسان گفت:

  سلام خسته نباشید
  فقط اینا میخوام بگم که خوب غنی سازی20 درصدو از دستمون در آوردن و سرمونو شیره مالیدن بعد آقایون خوشحالا!!!!!

 2. سرنوشت دنیا دست گروه 5+1 نیست
  به اذن الهی اختیار جهان هستی در دست 5 (تن آل عبا سلام الله علیهم اجمعین) + 1 (صاحب الزمان عج) است.
  برای فرج منجی عالم بشریت “صلوات”

 3. محمدحسین عزتی گفت:

  آقای احسان : ما به غنی سازی به حد نیازمون دست پیدا کردیم
  حداقل دستاوردهای این توافقنامه این بود :
  1- حسن نیت ایران را همه دنیا متوجه شدند و دیگر بهانه ای برای جنگ طلبان آمریکائی و اسرائیلی باقی نماند.
  2- ایران هر موقع احساس کرد که طرف غربی زیر تعهداتش می زند و بر خلاف حسن نیت عمل می کند دوباره می تواند فعالیتهایش را اینبار محکم تر از قبل شروع کند.
  3- رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی به حاشیه رانده شدند.
  4- ایران در حد نیازش به غنی سازی دست یافت. حالا درصد غنی سازی بالاتر چندان مهم نیست.
  5- امید به آینده به اندازه صدها میلیارد دلار می ارزد که خوشبختانه نصیب این ملت می شود.
  توصیه می کنم مانند رهبر انقلاب به آقای ظریف و تیم مذاکره کننده اعتماد داشته باشید.

  1. سجاد گفت:

   آقای عزتی یک دهه استقامت نکردیم که بگیم دست یافتیم وتمام دیگه احتیاج نداریم اگر بحث استفاده از هسته ای ما هنوز به حد استفاده نرسیدیم ( شاید ده درصد) داریم استفاده می کنیم ما نیاز داریم حتی بیشتر از این ها
   مگر تاحالا حسن نیت نداشتیم؟ که بخوتهیم زیرش بزنیم؟
   ما بنا بر توصیه رهبر انقلاب به آقای ظریف اعتماد داریم اما به آمریکا و متحدانش نه…

 4. سجاد گفت:

  امیدوارم و انشالله که عزتمان را به اقتصادمان نفروخته باشیم…….

 5. من اصلاً مفهوم مذاکره رو درک نمی کنم!!!
  چیزی که حق مسلم ماست چرا باید در موردش به مذاکره بپردازیم؟؟؟؟؟
  چرا وقتی در مسائل هسته ای می توانیم خود کفا باشیم، باید مذاکره کنیم؟؟؟؟
  چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  1. برای مسائل حاشیه ای . چون هسته ای بهونه است + اینکه در برخی مسائل دولت مردای خودمون هم دروغ گفتن ما به استقلال در خیلی از زمینه ها نرسیده بودیم اما براش جنش خود کفایی گرفته بودند

 6. sayeh گفت:

  سلام و وقت همگی بخیر؛
  منم موافقم که توی دستاورد های هسته ای بخشی از تلاش، دانش و کوشش ملی مون رو از دست دادیم اما موضع ما بازی دو سر سوخت بود. بنا بر تعبیر کارشناسان اقتصادی ایران تا ورشکستی کامل اقتصادی 9 ماه فاصله داشت و به طور قطع اگر بخواهیم باز هم مثل گذشته بدون انعطاف حرف خودمون رو بزنیم نمی تونیم موفق بشیم، چرا؟ چون میشیم مثل کره شمالی که الان به استقلال هسته ای رسیده اما اقتصادش داغونه و با اغلب کشورها هم رابطه مسالمت آمیز نداره.
  اما در عوض آلمان کلا دور هسته ای رو خط کشیده و راه های دیگه رو برای پیشرفت انتخاب کرده. من نمی گم ما هم بیایم مث اونا رفتار کنیم.
  هرچند اعتباری به پایبندی کشورهای مقابل به این مسئله نیست اما به قول دوستان ما حسن نیت خودمون رو ثابت می کنیم.
  علاوه بر این ما از برنامه های 6 ماهه ایران خبر نداریم. شاید این یه فرصت ریکاوری باشه.
  و در آخر هم اینو اضافه کنم که مشکلات اقتصادی توی چند سال گذشته به واسطه تحریم و البته مسائل داخلی بدنه اقتصاد رو شکننده کرده و اگر بخوان باز هم فشار بیش تری بعه مردم وارد کنن ممکنه مردم نتونن دووم بیارن و این یعنی شروع اختلاف داخلی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.