ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

امین فراست
تاریخ نشر : ۲۸-۰۳-۹۴
دستبندی : مذهبی
لینک کوتاه : nedaj.ir/?p=6294
١١نفري كه به بهشت نميروند

١١نفري كه به بهشت نميروند حتمابخون🔥🔥🔥

1.كساني هستندكه درحالي ازقبربلندميشوندكه فاقددست وپاهستنداين افرادكساني هستندكه همسايگان خودرا اذيت ميكنند.

2.كساني هستندكه درنمازغفلت وسستي ميكردندودرحالي ازقبرخارج ميشوندكه صورتي همانندخوك دارند.

3.كساني كه زكات اموال خويش رانميپردازنددرحالي ازقبرخارج ميشوندكه شكم آنهامانندكوهان شتر وپرازمار وكژدم مي باشد.

4.كساني هستند كه مال رابرعهدوپيمان الهي ترجيع دادند درحالي ازقبرخارج ميشوندكه ازدهانشان خون جاري است.
(پناه برخدا)

5.كساني هستندكه درخفاوپنهاني گناه مي كردندواز خداوند كه در هرحال ناظربيناوشنوااست نمي ترسيدند.
ودرحالي از قبر خارج ميشوند كه جسم وتن آنهابادكرده وپوسيده است سبحان الله

6.كساني هستندكه شهادت دروغ مي دادنددرحالي ازقبرخارج خواهند شدكه گردنشان قطع شده است

7.كساني هستندكه كتمان شهادت مي كنندوعمدا” گواهي نمي دهنددرحالي ازقبرخارج ميشوند كه ازدهانشان خون وچرك جاري است

8.گروه زناكاراني هستندكه بدون توبه وفات كردنددرحالي ازقبرخارج خواهند شد كه كورهستند.

9.كساني هستندكه مال يتيمان رابه ناحق خورده انددرحالي ازقبرخارج ميشوندكه چهره هايشان سياه وچشمهاوشكمشان پراز آتش است.

10.كساني هستندكه نافرمانی پدرومادررا ميكنند درحالي ازقبرخارج خواهندشوندكه جسمشان گرفتاربيمارى برص وجذام شده است.

11.كساني هستندكه شراب مينوشنددرحالي ازقبرخارج ميشوندكه نابيناهستندودندانهاي آنهامثل شاخ فيل ولبهاي آنهابرسينه هايشان آويزان وزبان آنهابرقسمت رانهاآويزان است وازشكم آنهاكثافت بيرون مي آيدالله اكبر سبحان الله

12.حضرت رسول اكرم مي فرمايد:گروه دوازدهم هم درحالي خارج ميشوند كه چهره آنهامانندشب چهارده نوراني وازپل صراط مانندبرق مى گذرنداينهاهمان گروهي هستند كه به نمازاهتمام مي ورزيدندوعمل نيك انجام ميدادند

1 دیدگاه بر “١١نفري كه به بهشت نميروند”

  1. مجتبی گفت:

    بسیار ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.