ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

سربازی

امروز با مهدی شهبازی و موسی حاجی لو سر چهار راه  تختی قرار گداشتیم که بعد از چند وقت همدیگه را ببینیم و من هم قصد خرید  چند تا بلدرچین داشتم برای همین وقتی سه نفره راه افتادیم بریم بطرف سبزی میدان که ناگهان سر چهار راه دیدیم حمید براتی با یه چهره سیاه سوخته… ادامه مطلب »

امین فراست
تاریخ نشر : ۲۵-۰۶-۹۳
دستبندی : سربازی