ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

دانشگاه

اردوی مشهد

چند سال پیش  فکر کنم سال 90 بود که با بچه های دانشگاه رفتیم مشهد می خواستیم با بچه ها برای نماز صبح برریم حرم . از خواب بیدار شدیم و راه افتادیم. نزدیکی های حرم امام رضا داشتیم با دوستان پیاده میرفتیم .بیشتر راه را آمده بودیم شاید 5 دقیقه دیگه پیاده را مونده… ادامه مطلب »

امین فراست
تاریخ نشر : ۰۹-۰۹-۹۴