ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

حسین پناهی

حسین پناهی

2485 بازدید

خواب بهتر است یا بیداری!!!؟ می دانی چیست ؟ به نظر می رسد زندگی مشکل نیست ، بلکه مشکلات زندگی اند ! می بینی ؟ می بینی به چه روزی افتاده ام ؟ حق با تو بود ! می بایست می خوابیدم ! اما به سگ ها سوگند ، که خواب کلکِ شیطان است ،… ادامه مطلب »

روشن
تاریخ نشر : ۰۱-۰۶-۹۲

كوتاه ولي عميق

1817 بازدید
کوتاه ولی عمیق حسین پناهی

در معبدی گربه ای زندگی می کرد که هنگام عبادت راهب ها مزاحم تمرکز آن ها می شد. بنابراین استاد بزرگ دستور داد هر وقت زمان مراقبه می رسد یک نفر گربه را گرفته و به ته باغ ببرد و به درختی ببندد. این روال سال ها ادامه پیدا کرد و یکی از اصول کار… ادامه مطلب »

یاوری
تاریخ نشر : ۲۶-۰۵-۹۲

حسین پناهی

1137 بازدید

شب در چشمان من است به سیاهی چشمهایم نگاه کن روز در چشمان من است به سفیدی چشمهایم نگاه کن شب و روز در چشم های من است به چشمهایم نگاه کن پلک اگر فرو بندم جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت

روشن
تاریخ نشر : ۲۷-۰۴-۹۲
دستبندی : حسین پناهی

حسین پناهی

1179 بازدید

این روزها “بی” در دنیای من غوغا میکند …!! بی کس ، بی مار ، بی زار ، بی چاره ، بی ریخت ، بی صدا بی تاب ، بی دار ، بی یار ، بی دل ، بی جان ، بی نوا بی حس ، بی عقل ، بی خبر ، بی نشان ،… ادامه مطلب »

روشن
تاریخ نشر : ۲۲-۰۴-۹۲
دستبندی : حسین پناهی