ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

قیصر امین پور

رفتن رسیدن است

2056 بازدید

موجیم و وصل ما ، از خود بریدن است ساحل بهانه ای است ، رفتن رسیدن است تا شعله در سریم ، پروانه اخگریم شمعیم و اشک ما ،در خود چکیدن است ما مرغ بی پریم ، از فوج دیگریم پرواز بال ما ، در خون تپیدن است پر می کشیم و بال ، بر… ادامه مطلب »

امین فراست
تاریخ نشر : ۰۹-۰۹-۹۳
دستبندی : قیصر امین پور

این روزها که می گذرد شادم این روزها که می گذرد شادم که می گذرد این روزها شادم که می گذرد ….

امین فراست
تاریخ نشر : ۲۵-۱۱-۹۲
دستبندی : قیصر امین پور

فال نیک گفتی: غزل بگو! چه بگویم؟ مجال کو؟ شیرین من، برای غزل شور و حال کو؟ پر می زند دلم به هوای غزل، ولی گیرم هوای پر زدنم هست، بال کو؟ گیرم به فال نیک بگیرم بهار را چشم و دلی برای تماشا و فال کو؟ تقویم چارفصل دلم را ورق زدم آن برگهای… ادامه مطلب »

امین فراست
تاریخ نشر : ۱۲-۰۶-۹۲
دستبندی : قیصر امین پور

اگر دل دلیل است سراپا اگر زرد و پژمرده ایم ولى دل به پائیز نسپرده ایم چو گلدان خالى لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم اگر داغ دل بود، ما دیده ایم اگر خون دل بود، ما خورده ایم اگر دل دلیل است، آورده ایم اگر داغ شرط است، ما برده ایم اگر… ادامه مطلب »

امین فراست
تاریخ نشر : ۱۰-۰۶-۹۲
دستبندی : قیصر امین پور

قیصر امین پور

3256 بازدید

نان ماشینی آسمان تعطیل است بادها بیکارند ابرها خشک و خسیس هق هق گریه ی خود را خوردند من دلم می خواهد دستمالی خیس روی پیشانی تب دار بیابان بکشم دستمالم را اما افسوس نان ماشینی در تصرف دارد …… …… …… آبروی ده ما را بردند!

امین فراست
تاریخ نشر : ۰۸-۰۶-۹۲
دستبندی : قیصر امین پور

قیصر امین پور

1354 بازدید

با این همه اما با این همه تقصیر من نبود که با این همه… با این همه امید قبولی در امتحان سادهْ تو رد شدم اصلاً نه تو ، نه من! تقصیر هیچ کس نیست از خوبی تو بود که من بد شدم!

امین فراست
تاریخ نشر : ۲۶-۰۵-۹۲
دستبندی : قیصر امین پور

هر چند که دلتنگ تر از تنگ بلورم با کوه غمت سنگ تر از سنگ صبورم اندوه من انبوه تر از دامن الوند بشکوه تر از کوه دماوند غرورم یک عمر پریشانی دل بسته به مویی است تنها سر مویی ز سر موی تو دورم ای عشق به شوق تو گذر می کنم از خویش… ادامه مطلب »

امین فراست
تاریخ نشر : ۲۵-۰۵-۹۲
دستبندی : قیصر امین پور

قیصر امین پور

1398 بازدید

خسته ام از آرزوها ، آرزوهاي شعاري شوق پرواز مجازي ، بالهاي استعاري لحظه هاي کاغذي را، روز و شب تکرار کردن خاطرات بايگاني،زندگي هاي اداري آفتاب زرد و غمگين ، پله هاي رو به پايين سقفهاي سرد و سنگين ، آسمانهاي اجاري با نگاهي سر شکسته،چشمهايي پينه بسته خسته از درهاي بسته، خسته از… ادامه مطلب »

روشن
تاریخ نشر : ۰۷-۰۵-۹۲
دستبندی : قیصر امین پور