ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

مداحی

حسین فخری - نوحه هفتاد و دو پروانه

نوحه زیبای ۷۲ پروانه از حسین فخری هفتاد او دو پروانه هفتاد و دو پروانه ، پروانه ی فرزانه شمع رخ حق دیدن ، رفتند چو مستانه رفتند همه مه رویان ، لا حول و لا گویان آن منزل توست نی این ، رفتند از این خانه از ساغر دل داده ، مدهوش و افتاده… ادامه مطلب »

امین فراست
تاریخ نشر : ۲۸-۰۷-۹۴

دیدي رمضان رفته وپَرباز،نکردم؟ تاخیمه گهِ سبزتو،پروازنکردم ماه توگذشت،عاشقی آغازنکردم من،پستِ غلامیِ تواِحرازنکردم ساقی بده جامی،که تورادرک نکردم شایدکه دگر،میکده رادرک نکردم من لایقِ مهمانی ات ای یار،نبودم من قابلِ الطافِ توای یار،نبودم بودم،به حضورِ تو،وانگارنبودم درمحضرتو،بودموانگار،نبودم من،بارِدگر،خسته وتنهاشدم ای وای شرمنده یِ تویوسفِ زهراشدم ای واي شبهایِ مناجات ودعا،رفت،زدستم فیضِ سحَرذکرِخدا،رفت،زدستم یک ماه،نه یک… ادامه مطلب »

یاوری
تاریخ نشر : ۰۶-۰۵-۹۳
دستبندی : مداحی

نوحه زیبای 72 پروانه از حسین فخری هفتاد او دو پروانه هفتاد و دو پروانه ، پروانه ی فرزانه شمع رخ حق دیدن ، رفتند چو مستانه رفتند همه مه رویان ، لا حول و لا گویان آن منزل توست نی این ، رفتند از این خانه از ساغر دل داده ، مدهوش و افتاده… ادامه مطلب »

امین فراست
تاریخ نشر : ۱۹-۰۸-۹۲
دستبندی : حسین فخری, مداحی