ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

گوته

گوته

2779 بازدید

دلدار من اگر بخواهی بی دریغ بلخ و بخارا و سمرقند را به خال هندویت خواهم بخشید اما پیش از آن از امپراطور بپرس بدین بخشش راضی است یا نه زیرا امپراطور که بسی بزرگتر و عاقلتر از من و توست از راز عشق ورزیدن خبر ندارد! آری ای پادشاه! میدانم که به این بخشش… ادامه مطلب »

امین فراست
تاریخ نشر : ۰۸-۰۶-۹۲
دستبندی : گوته