ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

خاطرات امام خامنه ای

امام خامنه ای - جلو خورشید

یکی ازمداحین اهلبیت ( آقای سازگار) برای شب شعردعوت شده بودندبیت رهبری! این خاطره روتعریف میکردند: همه شعرهای عریض وطویلشون روخوندن وموردتشویق جمع قرارگرفتند وهرکی بهتربودبه به وچه چه بیشتری میکردندتانوبت به یکی ازشعرارسیدایشون روکردبه حضاروگفت من برای امشب یک بیت آوردم حضارزدندزیرخنده ساکت ترکه شدند گفت: تازه یک مصرعش هم ازحافظ عاریه گرفتم اینبارعلاوه… ادامه مطلب »

امین فراست
تاریخ نشر : ۲۹-۱۱-۹۳