ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

فلسفی

دست نیافتنی باش

3786 بازدید

هرگز تمامت را برای کسی رو نکن بگذار کمی دست نیافتنی باشی آدم ها تمامت که کنند رهـــــایت می کنند

امین فراست
تاریخ نشر : ۰۱-۰۶-۹۳
دستبندی : فلسفی

لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد. * نارسیس *

امین فراست
تاریخ نشر : ۱۶-۰۵-۹۳
دستبندی : اس ام اس, فلسفی

گل آفتاب گردان رو به نور میچرخد و آدمی رو به خدا… اگر آفتابگردان به خاک خیره شود و بـــه تیره گــی ، دیگـر آفتابگردان نیست .. آفتابگـردان کاشف معـــدن صبـــح است و باسیاهــــــی نیست، آفتابگردان با آفتـاب آمیختـه است و انسان با خدا. بــدون آفتـاب، آفتابگردان می میرد… بدون خدا انسان …. نـام آفتابگردان… ادامه مطلب »

یاوری
تاریخ نشر : ۲۹-۰۱-۹۳
دستبندی : جملات زیبا, فلسفی

آغوش خدا

3806 بازدید

خدایا ! کسی غیر از تو با من نیست … خیالت از زمین راحت ، که حتی روز روشن نیست … کسی اینجا نمیبینه ، که دنیا زیر چشماته ! یه عمره یادمون رفته ، زمین دار مکافاته ! فراموشم شده گاهی ، که این پایین چه ها کردم ! که روزی باید از اینجا… ادامه مطلب »

barati
تاریخ نشر : ۱۸-۰۱-۹۳
دستبندی : فلسفی

اما آنها فقط از «فهمیدن» تو میترسند… از «تن» تو – هر چقدر هم که قوی باشد – ترسی ندارند. از گاو که گنده تر نمیشوی، میدوشنت! از خر که قویتر نمیشوی، بارت میکنند! از اسب که دونده تر نمیشوی ، سوارت میشوند! ، اما آنها فقط از «فهمیدن» تو میترسند… دکتر شریعتی

امین فراست
تاریخ نشر : ۲۱-۰۸-۹۲
دستبندی : ادبی, فلسفی

افسوس…

728 بازدید

افســوس آنچه برده ام باختني است شـناخته ها تمــــام نشناختني است برداشته ام هر آنچه بايد بگذاشت بگذاشته ام هر آنچه برداشتني است.

یاوری
تاریخ نشر : ۱۵-۰۵-۹۲
دستبندی : فلسفی

این هم چند پیامک جالب و فلسفی هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمیکند رودخانه ها آب خود را مصرف نمیکنند درختان میوه خود را نمی خورند خورشید گرمای خود را استفاده نمیکند ماه ، در ماه عسل شرکت نمیکند گل ، عطرش را برای خود گسترش نمیدهد نتیجه : زندگی برای دیگران ،… ادامه مطلب »

روشن
تاریخ نشر : ۱۲-۰۵-۹۲
دستبندی : فلسفی