ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

فرهنگی

حمید مصدق

1136 بازدید

اي مهربانتر از من، – با من . در دستهاي تو، آيا كدام رمز بشارت نهفته بود ؟ كز من دريغ كردي . تنها تويي، مثل پرنده هاي بهاري در آفتاب مثل زلال قطره باران صبحدم مثل نسيم سرد سحر، – مثل سحر آب

روشن
تاریخ نشر : ۲۲-۰۴-۹۲
دستبندی : حمید مصدق

فروغ فرخزاد

1374 بازدید

چراغ من از نهایت شب حرف می زنم من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف می زنم اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچهٔ خوشبخت بنگرم

روشن
تاریخ نشر : ۲۲-۰۴-۹۲
دستبندی : فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد

1220 بازدید

نگاه کن نگاه کن که غم درون دیده ام چگونه قطره قطره آب می شود چگونه سایهٔ سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود نگاه کن تمام هستیم خراب می شود شراره ای مرا به کام می کشد مرا به اوج می برد مرا به دام می کشد نگاه کن تمام آسمان من پر از… ادامه مطلب »

روشن
تاریخ نشر : ۲۲-۰۴-۹۲
دستبندی : فروغ فرخزاد

من … تو … او …     من به مدرسه میرفتم تا در س بخوانم تو به مدرسه میرفتی به تو گفته بودند باید دکتر شوی او هم به مدرسه میرفت اما نمی دانست چرا من پول تو جیبی ام را هفتگی از پدرم میگرفتم تو پول تو جیبی نمی گرفتی همیشه پول در خانه… ادامه مطلب »

روشن
تاریخ نشر : ۲۰-۰۴-۹۲
دستبندی : اجتماعی, فرهنگی

پرسیدم… چطور بهتر زندگی کنم؟ با کمی مکث جواب داد: گذشته ات را بی هیچ تاسفی بپذیر، با اعتماد زمان حال را بگذران و بدون هیچ ترسی برای آینده ات آماده شو… ایمان را نگهدار و ترس  را به گوشه ای بینداز… شک هایت را باور نکن و هیچگاه به  باورهایت شک نکن… زندگی شگفت… ادامه مطلب »

روشن
تاریخ نشر : ۰۸-۰۱-۹۲
دستبندی : ادبیات, فرهنگی