ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

باغ

روشهای جلوگیری از سرما زدگی درختان میوه در فصل بهار

روشهای جلوگیری از سرما زدگی درختان میوه در فصل بهار روشهای مختلفی برای جلوگیری از سرمای دیررس بهاره وجود دارد که می تواند جوانه های گل و میوهای تازه تشکیل شده درختان میوه را از سرما زدگی محافظت کند. ۱- انتخاب ارقام دیر گل : در مناطقی که احتمال خطر سر مایه دیر رس بهاره… ادامه مطلب »

امین فراست
تاریخ نشر : ۱۴-۱۲-۹۵
دستبندی : آموزش
گلابی برجام - روحانی

سیب و گلابی برجام روحانی : با برداشته شدن تحریم ها در باغ به روی مردم باز شده و یک عده کودک دم در باغ آمده و می گویند که سیب و گلابی کجاست؟ حال در جواب روحانی : گفتیم که کاش آفتابی بدهد نانی که نداد؛ شاید آبى بدهد بعد از دو سه سال… ادامه مطلب »

امین فراست
تاریخ نشر : ۰۳-۰۸-۹۵
دستبندی : روشنگری, سیاسی