ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

تکینگی

تکینگی فناوری

هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۹ با موفقیت آزمون تورینگ را پشت سر گذاشته و به درجه ای برابر با هوش انسان خواهد رسید. تکینگی را هم برای سال ۲۰۴۵ پیش بینی کرده ام که طی آن، با ادغام هوشی که ساخته ایم، هوش موثر خود را تا یک میلیون برابر افزایش خواهیم داد.   ری… ادامه مطلب »

علی طالاری
تاریخ نشر : ۲۱-۰۷-۹۶