ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

خدا

لبخند بزن…

1364 بازدید

لبخنـــد بـــزن چــون “تــــــو” خودت هســتی … وخیلـــی ها آرزو دارنــــد که چـــون تــو باشــند… لبخنـــد بـــزن چـــون تــو “خــــــــدا” را داری … و او را می پرستـــی و از او طلب کمــک می کنــی… لبخنــــد بـــزن و همیشـــه لبخنـــد بر لبانت داشته باش….. خـــــــدا” را شــاکر باش و قناعت پیشـــه کن.. و برتقــــدیر و… ادامه مطلب »

یاوری
تاریخ نشر : ۱۳-۰۲-۹۴
دستبندی : اجتماعی, زندگی

ﺍﻟﻮ ﺳﻼﻡ ﻣﻨﺰﻝ ﺧﺪﺍﺳﺖ؟ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﻣﺰﺍﺣﻤﯽ ﮐﻪ ﺁﺷﻨﺎﺳﺖ … ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻓﻌﻪ ﺩﻟﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﯾﮏ ﺻﺪﺍﺳﺖ … ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻼﻡ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺳﺪ٬ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺟﺪﺍﺳﺖ؟ ﺍﻟﻮ…. ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻗﻄﻊ ﻭ ﻭﺻﻞ ﺷﺪ! ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ… ادامه مطلب »

امین فراست
تاریخ نشر : ۱۶-۱۰-۹۳

خدا

1003 بازدید

دلـــــــم خــــــــدا می خــــــــواهــــــد… و ســــــــردی خـــــــــاک را, از گــــــــــرمای کــــــلافه کننده این روزهـــــا ســــــیرم…..!

سجاد مقصودی
تاریخ نشر : ۳۰-۰۲-۹۳
دستبندی : جملات عرفانی

محتاج دعا

1219 بازدید

بنده ای خدارا گفت : اگر سرنوشت مرا نوشته ای پس چرا دعا کنم ؟؟؟ ندا آمد : ت. چه دانی ؟  شاید نوشته باشد ” هر چه بنده ام دعا کند ” دستان من لایق شکوفه های اجابت نیست پس بگزار دعا هایم را به شما دهم تا اجابتشان را نظاره گر باشم  … ادامه مطلب »

امین فراست
تاریخ نشر : ۲۰-۱۰-۹۲
دستبندی : ندای جوانی

محتاج دعا

1188 بازدید

بنده ای خدارا گفت : اگر سرنوشت مرا نوشته ای پس چرا دعا کنم ؟؟؟ ندا آمد : ت. چه دانی ؟  شاید نوشته باشد ” هر چه بنده ام دعا کند ” دستان من لایق شکوفه های اجابت نیست پس بگزار دعا هایم را به شما دهم تا اجابتشان را نظاره گر باشم  … ادامه مطلب »

امین فراست
تاریخ نشر : ۲۰-۱۰-۹۲
دستبندی : جملات عرفانی

در عجبم …

1958 بازدید
barati
تاریخ نشر : ۰۳-۰۸-۹۲
دستبندی : فرهنگی

خدا و عشق

1110 بازدید

چون عاشقي آمد سزاوار نباشد اين گفتار كه: خدا در دل من است. شايسته تر آن است كه گفته آيد: من در دل خداوندم… (جبران خليل جبران)

یاوری
تاریخ نشر : ۲۰-۰۶-۹۲
دستبندی : جملات زیبا

كوتاه ولي عميق

1746 بازدید
کوتاه ولی عمیق حسین پناهی

در معبدی گربه ای زندگی می کرد که هنگام عبادت راهب ها مزاحم تمرکز آن ها می شد. بنابراین استاد بزرگ دستور داد هر وقت زمان مراقبه می رسد یک نفر گربه را گرفته و به ته باغ ببرد و به درختی ببندد. این روال سال ها ادامه پیدا کرد و یکی از اصول کار… ادامه مطلب »

یاوری
تاریخ نشر : ۲۶-۰۵-۹۲