ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

رفسنجانی

پیکر هاشمی رفسنجانی
امین فراست
تاریخ نشر : ۱۹-۱۰-۹۵
دستبندی : اجتماعی

پیچش سیاسی

2193 بازدید
احزاب

بسمه تعالی نه راستیم نه چپی نه راست میرم نه چپ، هر انچه رهبرم، سیدم گوید انجام دهم ، سرخواهد سر دهم جان خواهد جان دهم. راستای پیشرفت یک جامعه نو ، نگرش گروه های سیاسی به جامعه می باشد. نوع نگرش حزب ها به جامعه و اهداف انها میتواند سر امد پیشرفت یک جامعه… ادامه مطلب »

علیرضا
تاریخ نشر : ۰۲-۰۵-۹۳
دستبندی : سیاسی