ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

سرباز

مهربانی به حیوانات

مهربانی به حیوانات وقتى خرس قطبى مادر به همراه دو فرزندش از شدت گرسنگى به کمپ روس ها آمدند، یک سرباز روس با مهربانى از آنها پذیرایى مى کند، واکنش فرزند کوچک این خرس دیدنى است.

امین فراست
تاریخ نشر : ۲۳-۱۰-۹۵
دستبندی : اجتماعی

امروز با مهدی شهبازی و موسی حاجی لو سر چهار راه  تختی قرار گداشتیم که بعد از چند وقت همدیگه را ببینیم و من هم قصد خرید  چند تا بلدرچین داشتم برای همین وقتی سه نفره راه افتادیم بریم بطرف سبزی میدان که ناگهان سر چهار راه دیدیم حمید براتی با یه چهره سیاه سوخته… ادامه مطلب »

امین فراست
تاریخ نشر : ۲۵-۰۶-۹۳
دستبندی : سربازی

کمک به پدر در حبس

1363 بازدید

نامه یک پیرمرد به پسرش : یه روز ؛ یه پیرمرد نامه ای به پسرش که زندان بود نوشت … پسرم ؛ امسال نمیتونم زمینم رو شخم بزنم ! چون تو نیستی ! و من هم توانش رو ندارم !! پسر ؛ در جواب نامه پدرش نوشت : پدر ؛ حتی فکر شخم زدن زمین… ادامه مطلب »

رسول مقصودی
تاریخ نشر : ۰۹-۰۳-۹۳
دستبندی : حکایت

آش خورها

3187 بازدید

در دروازه پادگان  رسيدم * صداي طبل و شيپور را شنيدم به صف كردند تراشيدن سرم را * لباس آش خوري كردند تنم را گروهبانان مرا بيچاره كردند * لباس شخصيم را پاره كردند

barati
تاریخ نشر : ۲۹-۰۱-۹۳
دستبندی : اطلاعیه, طنز