ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

طنز ازدواج

  نظریه ایی در رابطه با رفتار آقایون نسبت به همسرانشون میگه: اگر آنگونه که با تلفن همراهتان برخورد می‌کنید با همسرتان بر خورد میکردید اکنون خوشبخترین فردِ دنیا بودید

barati
تاریخ نشر : ۲۶-۰۸-۹۲
دستبندی : طنز