ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

عید سعید غدیر خم مبارک باد

عید سعید غدیر خم مبارک باد

مـــــادرم بعد خدا نام تو را یادم داد عادت کودکـــی ماست علی گفتن ما هر که آمد نجف از هیبت تو زانو زد بی سبب نیست سراسیمه زمین خوردن ما   ?عید سعید غدیر خم مبارک باد?   گروه ما در تلگرام [email protected]  

امین فراست
تاریخ نشر : ۲۹-۰۶-۹۵
دستبندی : فرهنگی