ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

فرهنگ ساز

یعنی اینقدر فرهنگمون پایینه ؟؟؟

از چند روز قبل در مورد فرهنگ سازی جمع آوری زباله های خود (حداقل ) و حفظ محیط زیست در هنگام برگزاری بازی دربی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی شده بود تا اینکه امسال آشغالی در ورزشگاه نریزند و همین شروع مقدمه ای بشه برای اینکه در کل جامعه به همین صورت عمل… ادامه مطلب »

امین فراست
تاریخ نشر : ۰۲-۰۲-۹۵
دستبندی : اجتماعی, محیط زیست