ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

محمد باقر قالیباف

بیانیه مهم دکتر قالیباف درباره انتخابات

بیانیه مهم دکتر قالیباف درباره انتخابات بسم الله الرحمن الرحیم مردمِ شریف ایران ?روزی که علی رغم مصالح شخصی، تصمیم گرفتم وارد صحنه انتخابات شوم، می دانستم با چه شرایط سخت و خطرناکی روبرو خواهم شد؛ چرا که روشن بود برای تغییر اساسی وضع موجود، راهی نیست جز مبارزه با ۴درصدی هایی که در سالهایی… ادامه مطلب »

امین فراست
تاریخ نشر : ۲۶-۰۲-۹۶
دستبندی : سیاسی