ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

مرگ هاشمی رفسنجانی

پیکر هاشمی رفسنجانی
امین فراست
تاریخ نشر : ۱۹-۱۰-۹۵
دستبندی : اجتماعی
فوت هاشمی رفسنجانی مرگ هاشمی رفسنجانی

آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی ، که امروز به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان شهدای تجریش تهران بستری شده بود دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت. میگند که ایشون سکته کرده بودند .

امین فراست
تاریخ نشر : ۱۹-۱۰-۹۵
دستبندی : اجتماعی