ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

مستند

مستند پول و پورن

مدتی است مستندهای اجتماعی با ورود به موضوعاتی که زمانی اسم بردن از آن هم خط قرمز محسوب می شد درحال تولید است. مستندهایی که به موضوعات روز جامعه می پردازد، اما همچنان پذیرش عمومی برای دریافت آنها وجود ندارد. هراندازه در فیلم ‌های داستانی عنصر خیال و تصور کمک کننده و جذاب باشد اما… ادامه مطلب »

علی طالاری
تاریخ نشر : ۲۷-۰۷-۹۶

تقدیم به سازنده مستند رضا شاه در شبکه من وتو آقایی که مستند رضاشاه می سازی؛ به مستند هویزه هم فکرکردی؟ یه مستند بساز برای جداشدن بحرین از ایران و جدا نشدن خوزستان از همون ایران … یکی بساز در مورد تسلیم ارتش قدرتمند و مجهز ایران تو روز اول ورود متفقین و در مورد… ادامه مطلب »

امین فراست
تاریخ نشر : ۱۰-۰۶-۹۲
دستبندی : جنگ نرم, سیاسی